1 октомври -Ден на поезията и музиката! Ангел Симеонов за любовта

Ангел Симеонов

ПАРЧЕНЦЕ ЛЮБОВ

Падне ли чаша от дървена маса

и се разбие в каменния под,

и виното, от нея недопито,

остави черно кърваво клеймо,

не сбирай, ти, парчетата кристални

от мрака на провисналия свод –

от гаснещата свещ ще остане скрито

поне парченце, мъничко, едно…

И в мислите ти скрити и сакрални

това парченце спомени ще буди

за любов, в годините изгубена,

една любов отново преоткрита…