2301 лева са нужни на 4-членно семейство в България

Общо 2 301 лв. са нужните средства за издръжка на 4-ри членно домакинство в България, необходими за да се задоволят основни потребности, свързани с изхранване, с условията на живот, здравеопазване и образование. Това сочи проучване на КНСБ.

Средно на 1 лице от този тип 4-ри членно домакинство, издръжката на живота е в размер от 575,28 лв.

Оттук следва, че брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да бъде не по-ниска от 1 474 лв., за да се осигурят средствата необходими за издръжка на живота на този тип средностатистическо домакинства. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечие на 2017 г., отчитат СРЗ за страната от 1037 лв., която е с близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.

От началото на година тримесечните темпове на издръжката на живота бележат плавно нарастване и в края на трето тримесечие ръстът достига до 2.9% на годишна база. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 4.4% на годишна база, при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1.6%. Това означава, че инфлацията плавно се завръща в България.

Този темп на издръжка нараства с 2,9% на годишна база. За последните 10 години издръжката на живот е нараснала с 38,8%.

45% от домакинствата са с общ доход на едно лице от линията на бедност до необходимите средства за живот.
25% са с доход над издръжката за едно лице. 30% са до линията на бедност. 75% са домакинствата с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка на живота.