Деца се докоснаха до римското наследство

Древноримската работилница е част от проекта „В дрехите на историята – обучение в култура”

Ученици от ОУ „Ангел Кънчев“ се включиха в тематична работилница, която се проведе в Историческия музей. По забавен и адаптиран за техните възприятия начин, участниците придобиха знания за крепостта „Сексагинта Приста“, нейното устройство, функции и управление. Запознаха се с експозицията на музея от римско време и откритите и изложени находки.

Научиха за обредните практики, традициите и въоръжението на армията през този период. Уъркшоп за конструиране на маски помогна на подрастващите да се запознаят с наименованията, изображенията и гръцките съответствия на римските божества. Момчетата и момичетата изградиха макет на арка, благодарение на която придобиха знания за архитектурните решения на епохата, изучаваха и сглобяваха съдове от римско време. Създадени за работилницата дрехи и аксесоари превърнаха децата в императори и красиви римлянки. Всяко дете работи по информационен лист с творчески и образователни задачи, разгръщащи темата за римското присъствие в региона.

Древноримската работилница е част от проекта „В дрехите на историята – обучение в култура“, който русенският музей осъществява с помощта на Министерството на културата.

РИМ-Русе