Национален литературен конкурс „С море в сърцето“

Конкурсът се обявява за пета поредна година от Община Царево

Приемат се произведения на български автори в два жанра, оформени по БДС – с 30 реда на страница и 60 знака на ред: 

• Поезия – до 2 лирични творби

• Проза – 1 текст с общ обем до 5 стр.

Всеки участник може да изпрати творби в горепосочените жанрове на [email protected] , придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.

Конкурсните произведения да не са публикувани другаде, освен в периодичен печат, също така, да не са награждавани в регионални или национални конкурси. 

Конкурсът е явен

Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” във всяка категория, получават грамота от община Царево и парична премия в размер на 400 лв. за първа награда, наградата за второ място е 300 лв, а за трето място 200 лв.

Журито има право да присъжда и поощрителни награди.

Текстовете на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на Община Царево.

Ще бъде издаден и сборник с всички номинирани произведения. 
Краен срок за изпращане на творбите: 16 юни 2019 г. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 29 юни 2019 г. на сцената на лятното кино в гр. Царево.