Списание „Живи Наследства” подпомага ценните културни практики

Зам.-министърът на културата Амелия Гешева и изп.директор на Регионален център София, ЮНЕСКО, д-р Ирена Тодорова, откриха представянето на списанието в Галерия „Средец” в Министерството на културата

Най-важните въпроси, свързани с нематериалното културно наследство у нас и в Югоизточна Европа, човешките истории, скрити зад традициите, начините за вписване на културните практики в списъка на ЮНЕСКО и популяризирането им в световен мащаб. Тези и още теми са засегнати в списание „Живи наследства”, издавано от Регионален център София, ЮНЕСКО. Изданието бе представено на събитие в Министерството на културата в присъствието на изявени културни дейци.

Своите поздравления отправиха зам.-министърът на културата Амелия Гешева, ректорът на Нов български университет проф. д-р Пламен Бочков, Снежана Йовева, директор на Държавния културен институт към МВнР, инициаторът на списанието и изпълнителен директор на Регионалния център д-р Ирена Тодорова.

„Решението да създадем това списание беше естествен отговор на ключова за страната ни и региона на Югоизточна Европа необходимост. А именно – да разполагаме с инструмент, който е достъпен за всеки и който да подпомогне ефективното съхраняване и популяризиране на културни практики. Целта на „Живи наследства” е да надскочи териториалните граници и да бъде продукт от международно значение”, каза д-р Ирена Тодорова по време на откриването.

„За мен списанието „Живи наследства” има свой живот, заради душата на събирачите, които решиха да инициират тази идея да се случи. Благодаря на всички от Регионалния център, на всички, които подкрепиха тази идея, както и на партньорите ни от останалите страни. Изключително съм щастлива, че на последното заседание на Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа, се обсъждаше много активно ролята на това списание и всички поеха конкретни ангажименти да доведат до знанието на специалистите от техните страни, занимаващи се с изучаване на наследството, както и възможността да представят онова, което все още не знаем за него”, сподели по време на представянето на изданието зам.-министър Гешева.

Проф. д-р Пламен Бочков подчерта необходимостта от физически носители на културните ценности в съвременния контекст на съществена културна и социална динамика.

Съдържанието на списанието представиха главният му редактор доц. д-р Ирена Бокова, както и направиха  доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ, и доц. д-р Оксана Минаева, НБУ. Модератор на събитието беше доц. д-р Соня Алексиева.

„Списанието е мястото, на което всички ние споделяме нашето знаение, обменяме ценен опит. Трябва да помним, че културните различия са богатство и ценност, които е необходимо да съхраняваме”, коментира доц. д-р Бокова.

Списание „Живи наследства” излиза веднъж годишно и е достъпно на български и английски език, в печатен и електронен вариант.

Източник: