Конкурс за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“

По повод 1-ви юни Фондация „За нашето бъдеще“ обявява конкурс за детска рисунка на тема „Прегръщам света с две ръчички“.

Организатор на конкурса

Организатор на конкурса за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“ е Фондация„За нашето бъдеще“, ЕИК: 206862419 със седалище и адрес на управление гр. Разград.

Включвайки се в Конкурса, участниците и техните родители/настойници се съгласяват с правилата на Конкурса („Правила/та“) и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата на Конкурса може да намерите по всяко време на официалния уебсайт на Фондацията: www.znb.bg

Цели на конкурса

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа изява, подкрепяйки една група от т.нар. „различни деца“ – децата с акушерска пареза.

Децата с акушерска пареза имат състояние  парализа на ръка от момента на своето раждане. За да използват пълноценно ръчичката си, те полагат много труд и усилия. Лекуват се дълги години. Не могат да използват добре едната си ръчичка. Не могат да изпълняват ежедневните си дейности. Носят ортези и шини. Тези деца често биват обвинявани, пренебрегвани и унижавани.  Заедно можем да им кажем „Приемаме ви и ви подаваме ръка!“

Нашите конкурси са повод да обясните на децата, че някои деца изглеждат или се държат по-различно от тях… Продължете разговора за децата със специални нужди, които също са част от този свят, но биват изключени и отхвърлени, защото не могат да играят наравно с тях… Обяснете как и защо хората са различни. Разкажете им за различни диагнози и състояния. Говорете с децата защо е важно да сме приемащи, а не отхвърлящи. Подгответе ги да приемат децата със специални нужди, да им помагат и да ги подкрепят.

Тема на конкурса

С конкурса „Прегръщам света с две ръчички“, стимулираме децата да изобразят своята представа за това какво правят с двете си ръчички, как играят и се веселят и/или как прегръщат света с две ръце. С темата на конкурса поставяме на вниманието на децата и родителите проблема за приемането на децата със специални нужди. Целта е малките творци да бъдат креативни, да развиват таланта си и да научат, че всички трябва се отнасяме към децата със специални нужди с разбиране, толерантност, съпричастност.

Право на участие

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 3 до 18 – годишна възраст от цялата страна.

Всяко дете може да участва с 1 рисунка. Рисунката не трябва да е гледана (копирана) от списания, картички или илюстровани книги. Рисунката трябва да е оригинална авторова творба. Задължително условие е рисунката да не е участвала в други конкурси.

Няма ограничение в използваните техники и пособия.

 

Още детайли как да участвате – на този линк:

 

Конкурс за детска рисунка „Прегръщам света с две ръчички“