„КУТИЙКИ ЛЮБОВ“ – КРАТКА КНИГА ЗА РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА, КОИТО СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Книгата „КУТИЙКИ ЛЮБОВ“ (изд. “Летера”) има за цел да помогне на родителите да разберат по-добре характерните страхове на своите деца при постъпването им в детска градина. Да им даде инструменти и идеи, с които те самите да ги подкрепят, така че по-бързо, безпрепятствено и уверено да се приспособят към новата среда.

„КУТИЙКИ ЛЮБОВ“ е замислена в помощ на родителите, но тя би могла да бъде полезна и на педагози, психолози, медицински лица и други специалисти, работещи с деца, за които дори и кратките раздели с техните семейства са трудни и мъчителни. Предложените в нея терапевтични подходи биха могли да подпомогнат преодоляването на проблема на затрудненото приспособяване на децата не само в детската градината, но и в болница или социална институция, ако, за съжаление, това се налага.

За авторите:

Камелия КОВАЧЕВА е психолог, възпитаник на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на Дружеството по позитивна психотерапия – България. Близо 10 години работи в сферата на ранното детско развитие, като практиката й е свързана с работа с деца в детски градини, в болнична среда, с деца и семейства от уязвими общности, с деца, преживели насилие, с трудности в развитието и др.

 

Дългогодишният ми опит ме увери в окриляващо действие и лечебна сила на детската игра. Играейки, децата опознават света, изграждат своите характери, преборват страховете си. Именно затова, в тази книга избрахме игровия подход, чрез които децата по най-естествения за тях начин – чрез приказки, игри и творчество, да се адаптират към първата по-продължителна раздяла с мама и татко – постъпването в детска градина“ – коментира авторът.

Цветелина ГАНЕВА е психолог, експерт по ранно детско развитие, член на Дружеството по позитивна психотерапия – България и специалист по ранна детска интервенция. Има дългогодишен опит в неправителствения сектор, свързан с предоставянето на професионални услуги за деца, специалисти и семейства, както и в координирането на проекти и инициативи, свързани с игрови формати за деца и техните семейства.

Вярвам, че няма по-успокояващо нещо за децата от общуването с техните родители! От това да прекарвате време заедно с тях, разговаряйки откровено и с разбиране за детските страхове. Че Вие, родителите, сте най-добрият пример и помощник за Вашите деца във всяка трудна ситуация! Тази книга и нашите насоки имат за цел само да ви подкрепят в това!“, споделя авторът.