Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“ получи като дарение портрета на Тодор Боров, рисуван от Васил Стоилов

Портретът на Тодор Боров, нарисуван от Васил Стоилов през 1942 г., получи като дарение Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“. Тодор Боров е директор на Народната библиотека от 1944 до 1949 г. и има съществен принос в изграждането на фундаменталното значение на съвременната библиография и библиотекознание у нас. Този изключителен портрет беше дарен на 21 септември 2022 г. от сина на Тодор Боров – българският физик академик Иван Тодоров. (Другият му син е известният литературен критик и теоретик, философ, антрополог и социолог Цветан Тодоров.)

В тази портрет се „срещат“ двама гении – известният художник Васил Стоилов, признат в целия свят със своите живописни платна, участвал в Салона на френските художници, с множество награди и отличия, сред които званието „Народен художник“ и Тодор Боров, гений в създаването на българската библиография. Освен това от портрета „наднича“ и още един изключителен българин – в горния ляв ъгъл е нарисуван академик Никола Михов – изтъкнат библиограф, икономист, статистик и енциклопедист.

Директорът на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Красимира Александрова благодари за дарението, което е изключително ценно за Библиотеката и за бъдните поколения, които ще четат в тази сграда и ще се запознават с личностите, които са отдали своята енергия, своя интелектуален заряд за изграждането на най-голямата, най-богата книжовна институция.