Нова клавирна транскрипция на „Партита меланхолика“ от Александър Райчев

 

Непубликувано досега произведение от Александър Райчев получи клавирна транскрипция, която може да бъде свалена безплатно в интернет. „Партита мелахолика за струнен оркестър“ е написана през 1992 г. в София и е посветена на града Баден-Баден, където е била осъществена и премиерата, но композицията така не е била издадена. Сега младата музиколожка Калина Томова е създала клавирна транскрипция на произведението, като по този начин се надява, че музиката на Райчев, чиято 100-годишнина е през 2022 г., ще достигне до повече хора. Предоставянето на клавирното извлечение за безплатно сваляне в интернет е възможност партитата да бъде свободно достъпна както за ученици, студенти и преподаватели в средните и висшите учебни заведения в страната, така че да спомогне образователния процес, но и да предизвика интерес у международна аудитория, която би искала да се запознае с творчеството на българския композитор.

 

Създаването на извлечението е част от проекта „Българската музика в транскрипции: клавирно извлечение на „Партита меланхолика за струнен оркестър“ от Александър Райчев“, финансиран от програма „Музикални инициативи“ на Национален фонд „Култура“. Транскрипцията вече е достъпна за безплатно сваляне в интернет сайта IMSLP: Petrucci Music Library (най-голямата онлайн база данни за свободно споделяне на нотни материали), като това ще позволи не само на българските музиканти да се възползват от него, но и на чуждестранната публика да се запознае по-отблизо с творчеството на националната ни школа.

Проектът е надграждане на създадената през 2021 г. транскрипция на Първа българска симфония от Никола Атанасов, която отново е достъпна свободно в интернет и също беше финансирана от Национален фонд „Култура“.

Транскрипцията на „Партита мелахолика за струнен оркестър“ от Александър Райчев може да бъде свалена от следния линк:

https://imslp.org/wiki/Partita_Melanholica_(Raichev,_Alexander)