УниБИТ събра в едно книгите и дроновете

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) организира поредно събитие, като част от кампанията „Младите с малките“, която цели да стимулира читателските навици у подрастващото поколение и да насърчи въображението и креативността на малките деца. УниБИТ като естествено средище за съхраняването и разпространението на любовта към книгите и четенето, и като мощно ядро за обучението на младите хора в сферата на информационните технологии създаде поредица от инициативи под надслов „Младите с малките“, в която преплете по неповторим начин аналоговите и цифровите технологии от нашето ежедневие.

„Това е една инициатива, която обедини всички студенти от различни специалности в нашия университет, около каузата за споделяне на знания и повишаване на комуникацията между различните поколения“ – сподели председателят на Студентски съвет към УниБИТ Антоанета Георгиева. Тя допълни словото си с думите на учения Джон Дюи, въвел образователната парадигма „Учене чрез правене“ в практиката „Образованието е социален процес. Образованието е растеж. Образованието е не просто подготовка за живота, а самият живот“, която успешно е внедрена в обучението на студентите от УниБИТ.

Част от инициативата беше и организираната от УниБИТ днес демонстрация по управление на дрон за ученици в 140 СУ „Иван Богоров“, в която много ентусиазирани ученици взеха дейно участие в демонстрациите по управлението на дрон. Събитието стана възможно и с подкрепата на Национално представителство на студентските съвети (НПСС България), Университетска младежка академия за управления на знанията при УниБИТ, Асоциация „Обединено Дрон Общество“ и Клуб „Дрон Екстрийм“. По време на демонстрацията студентски съвет при УниБИТ награди със специален плакет и директора на училището г-жа Мая Замфирова за най-много предоставени детски книжки в дарителската кампания. Плакетът бе връчен официално от Лидия Даскалова, Зам.-председател на НПСС пред погледите на много ученици и гости в салона на училището. По време на награждаването беше проведена и викторина с въпроси, свързани с историята на България, в която взеха участие ученици от 5 и 6 клас. Всички деца получиха книжки, а по-активните и любознателни сред тях получиха освен книги и много други подаръци.

В края на събитието всички се обединиха около идеята, че всичко започва от книгата в света на културния човек, защото тя е прозорец към света, а технологиите са инструментът, чрез които това може да бъде осъществено.