Денят на независимостта – във фотографии и пощенски картички, съхранявани в НИМ

За 22 септември и други събития от Третото българско царство в снимки и картички от фонда на музея, в публична лекция на гл. уредник Мария Златкова

Какви снимки и пощенски картички, свързани с Деня на Независимостта на България – 22 септември, както и с други важни исторически събития се съхраняват във фондовете на Националния исторически музей? На тази тема е посветена публичната лекция на гл. уредник от НИМ Мария Златкова – „От фонда на Националния исторически музей – исторически
събития от времето на Третото българско царство, отразени в пощенски картички и снимки. Лекцията ще се състои на 20 септември, от 11,00 часа в залата на Възрожденското училище в музея и се прави по повод Деня на Независимостта.

Националният исторически музей разполага с богат фотоархив от над 3 хил.снимки, групирани в няколко големи теми – обществено-политически личности, дейци на културата, Балканските войни (1912-1913) и Първата световна война (1914-1918), както и събития от българския обществено-политически живот през периода 1878-1944 г. Някои от тези сюжети се повтарят и в съхраняваните стари пощенскикартички, които са общо 550 на брой. Към тях следва да добавим и богатата колекция от изгледи от България (селища, културни и природни забележителности), изгледи от градове извън пределите на България, свързани с българската история, картички с етнографски сюжети, както и поздравителни картички по повод на различни празници. Всички тези раздели са включени в книгата „Пощенски картички от периода 1878- 1944г. Из фонда на Националния исторически музей”, с автор гл. уредник от НИМ Мария Златкова, която също ще бъде представена по време на лекцията.

Събитието е част от политиката на НИМ да обнародва за широката публика своите колекции. От началото на годината музеят започна да издава поредицата „Колекциите на Националния исторически музей”, като досега са излезли от печат 13 книжки.