ЕДИННА ХАРМОНИЯ ЦВЯТ И МУЗИКА

9 май 2019, 18:00 часа

галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1

Димитър Христов – 54kaхудожник, фотограф, уебдизайнер, автор на двутомния фотоалбум антология „Конете“, завършил специалност „Рекламен дизайн“ в Националната художествена академия.

Лекцията „Единна хармония – цвят и музика“, която Димитър Христов ще изнесе на 9 май 2019 в Националната художествена академия е резултат от проучването и анализирането на структурата на редица художествени музикални и визуални произведения. Димитър достига до изключително интересни резултати и успява да докаже пълното препокриване в изграждането на хармония между хроматичен цвят и звук.