Виена: УниБИТ представи проекти по проблемите на авторското право и социализацията на културното наследство

Повече от 40 австрийци, 20 немци, 7 италианци са защитили докторантури в УниБИТ

Университетът по библиотекознание и информационни технологии участва в Кръгла маса „Нови парадигми на висшето образование и в научните изследвания в университетска информационна среда“ във Виена, Австрия. Домакин на научното и културно събитие беше Българският културен център във Виена „Дом Витгенщайн“, където в два последователни дни бяха представени резултати от научните проекти, по които работи висшето училище „Приложение на смесената реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство в университетска информационна среда“, ръководен от проф. дн Ирена Петева, и „Концептуален образователен модел за повишаване на информационната грамотност в условията на университетска информационна среда“, ръководен от проф. д.ик.н. Стоян Денчев. Форумът бе официално открит от проф. д.ик.н. Стоян Денчев с изслушване на химните на Австрия и България в голямата зала на храма на културата в сърцето на австрийската столица. Приветствие към участниците поднесе директорът на „Дом Витгенщайн“ доц. д-р Румяна Конева. За домакинството на българската делегация и топлия прием благодари ректорът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева.

 

Проф. Мартин Щигер и другите участници в Кръглата маса

На кръглата маса бяха дискутирани структурни и функционални характеристики на компонентите на информационната среда, виртуалното представяне на културното наследство, образователни и културни политики в информационното общество в условия на глобализация, медии и културно наследство – образователни парадигми в обучението на поколението Z, и др. По време на свободните дискусии в следобедните часове доц. д.н. Иван Тренчев обърна специално внимание на възможностите на 3D технологиите в съвременното обучение и популяризиране на културно-историческото наследство. В контекста на представените данни проф. д-р Тереза Тренчева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев направиха кратко съобщение за концептуалния модел на емпиричното изследване сред студенти и преподаватели по въпросите на информационната грамотност и в частност интелектуалноправната грамотност.

По време на форума българските и чуждестранните участници обсъдиха постигнатите резултати по двата проекта и набелязаха нови цели за бъдещо развитие в посока съвместно партньорство с австрийските колеги.

Сред гостите на форума беше проф. д-р Мартин Щигер – CEO of Vienna International Studies and Rector of Allensbach Hochshule, който в изказването си към участниците акцентира на социализацията на културно-историческото наследство в Р Австрия като добър пример в научната и културната дипломация. Той отбеляза и високия професионализъм на учените в УниБИТ и отличното ръководство на най-доброто Докторантско училище в Югоизточна Европа, което през последните години е притегателен център за реализация на различни научни изследвания от европейски граждани. Доказателство за това са защитилите успешно докторантура 40 австрийци, 20 немци и 7 италианци.

Специален гост на Кръглата маса беше и доц. д-р Соня Пенкова, директор на Националния военноисторически музей и преподавател в УниБИТ. Тя представи на участниците на форума изложбата от колекцията на НВИМ с картини на български военни художници от периода на Първата световна война.

След двата дни на интензивни дискусии, на 23-ти септември, вечерта гостите от УниБИТ бяха поканени да посетят великолепен концерт на едни от най-популярните произведения на Моцарт и Щраус в Голямата зала на двореца „Шьонбрун“.

Дворецът Шьонбрун