Владимир Янев състави „Анекдоти и истории от Древна Гърция”

ДА СИ ПРИПОМНИМ МЪДРОСТТА НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ

Излезе от печат едно безценно издание, което всеки би трябвало да притежава в библиотеката си и да разлиства често, за да черпи от познанието на древността. Сборникът „Анекдоти и ис­тории от Древна Гърция” (изд. „Летера”) е съставен въз основа на гръцки и римски източници, на творбите на Херодот, Тукидид, Диоген Лаерций, Плутарх и Монтен, на изследвания от прочути някогашни и съвременни изследователи. Писаното от тях е представено съобразно изискванията на анекдотичния жанр – с лаконична сюжетност, остроумно, твърде често сентенциозно звучащо.

Съставител на сборника е доц. Владимир Янев, преподаватл в ПУ „Паисий Хилендарски”. Ето какво споделя той в предговора: „Приятели мои, няма вече истински приятели!” – така обичал да започва поученията си Аристотел. С което предговорът трябва да завърши. Не свършвам обаче. Само не смейте да ме критикувате поради това, приятели мои. Защото веднага ще проличи, че не сте чували казаното от един мъдрец: „Не критикувай никого за глупостта му! Получавайки от тебе полза като от приятел, той ще те намрази като враг”. Разбрахме ли се?

– Да! – утвърждавате вие.

– Нищо не сте разбрали – репликирам ви аз с думите на друг мъдрец: „Истинското разбиране е радостта в очите, а не кимването с глава!”.

Надявам се да зърна радостта в очите ви – предлагам ви весел вход към мъдростта”.

В различните раздели на книгата са обособени анекдоти за отделните творци – от Омир и Хезиод до лириците и художниците на Елада; за прочутите седем мъдреци; за философите; ораторите; за държавниците от древния свят. Последната част съдържа историите и крилатите изрази на спартанците. Текстовете хвърлят мост към философията, историята, литературата, всички изкуства и модерната политика. Тези  съвременни политици, които в действията си се облегнат на древната мъдрост, ще придобият интелектуален капитал, който няма как да не ги изведе към успех.