Излезе сборникът на проф. Златимир Коларов „Сценарни вариации. Книга първа – сценарии за игрални филми“

На 15 октомври 2021 г. излезе от печат сборникът на проф. Златимир Коларов „Сценарни вариации. Книга първа – сценарии за игрални филми“ (издателство КЛМН), включваща пет сценария, първите два от които са заснети. Изданието е финансирано от програма „Помощ за книгата” на Министерство на културата. Заглавията на сценариите са:

”Пътят към върха”
”Пепел върху слънцето”
”София”
”Знаех, че ще дойдеш…”
”Иманяри”

Авторът Златимир Коларов споделя: „Тъй като са писани в различно време, някои от сценариите са представени в широко възприетата сега сценарна форма, други са литературни, както се пишеха сценарии преди години, но това не променя драматургичния заряд на съответната история. Оставам с надеждата незаснетите сценарии някой ден да видят „бял свят“, по-точно – „бял екран“.

Златимир Коларов е роден на 31.05.1954 г. в София. През 1980 г. завършва медицина в София. Членува в КМПС „Д. Дебелянов“ през 70-те години на 20. век. Работи като лекар и асистент по вътрешни болести в продължение на 10 години в Бяла Слатина, Пазарджик и Пловдив. В момента е професор към Клиниката по ревматология на МУ – София. Автор и съавтор е на повече от 540 научни труда, публикувани и изнесени на научни форуми в страната и чужбина, на 30 научно-популярни книги и брошури за пациенти, на 9 художествени и 1 публицистична книга, 1 сценарий за игрален и 9 за документални филми и множество литературни публикации в ежедневници и литературни издания. Той е експерт към Здравната каса и Изпълнителната агенция по лекарствата. Председател е на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“, клон на Международния съюз на писателите-лекари – UMEM. Член е на Съюза на учените в България, на СБП, на Съюза на българските филмови дейци, секция „Драматурзи“ и на СБЖ. Съвместно със съпругата си Валентина Фиданова-Коларова създава множество документални филми. Носител на 11 награди и номинации като лекар и преподавател, 13 награди за белетристични и 8 за кинотворби. През 2017 г. е удостоен с Годишната награда на СБП за белетристика.

 

Проф. Златимир Коларов