Излиза ново енциклопедично издание на Атлас „Философия”

Въпросът за смисъла на съществуването, за същината на всички неща, за мястото на човека в света e в основата на нашето мислене. Затова философията, „любовта към мъдростта”, се смята за „майка” на всички науки. Отговорите, които тя дава от античността до съвремието, се менят с обстоятелствата, но не и в същността си. Ето защо заниманието с философия предполага винаги разглеждане на нейната история.

Атласът „Философия” (издание на „Летера”) , чиито автори са Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард и Франц Видман, е история на философските учения, представени чрез философите и техните най-важни тези и понятия. Особеното в него е, че те са онагледени с цветни илюстрации. И този път системата на dtvaтлас се оказа сполучлива, а именно изграждането му от отделни текстове-таблици, т.е. от две свързани по смисъл страници – таблица в цветове и съответния подробен текст.

Замисълът на тази система позволява голяма прегледност, но изисква също и прецизен подбор и периодизация. Предвид краткостта, не всички философи са обхванати детайлно. Затова тук се набляга на сбитото представяне на основни идеи и понятия на даден философ, съответно философска школа.

Както предишните издания, така и настоящото осмо е преработено и актуализирано от авторите. То е предназначено за преподаватели, студенти, ученици и всички, които имат интерес  към историята на философските учения от Античността до съвремието: от Източната философия (Упанишади, Будизъм, Конфуцианство, Даоизъм) през Античността (Сократ, Платон, Аристотел, Епикур и Арабската философия) до Просвещението, Идеализма, Аналитичната философия, Херменевтиката и Структурализма. Превод от немски е на Златка Парпулова, редакцията – на проф. д. ф. н. Георги Каприев, е великолепното графично оформление – на Алекс Вайс. Книгата съдържа именен и предметен показалец.

 

За авторите:

 

Петер Кунцман, завършва теология и философия (докторска степен и хабилитация). Преподава като частен доцент в университетите в Мюнхен и Вюрцбург. Има публикации в областта на антропологията, религиозната философия, философията на езика и Средновековието.

 

Франц-Петер Буркарт, завършва философия, педагогика и

религиознание във Вюрцбург и Тюбинген. Професор по философия в университета Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, етиката,философия на културата и религиозната етнология.

 

Франц Видман, следва в Тюбинген и Мюнхен. От 1969 г. до

пенсионирането му през 1995 г. ръководи катедра по философия към университета във Вюрцбург. Публикации върху проблеми на историята, изкуството, правото и религията. Автор на монографии върху Спиноза, Хегел и Джон Хенри Нюман.

 

Алекс Вайс, график. Работи като илюстратор на научнопопулярна литература и е автор на юношеска литература. За оформянето на dtv-атласа е отличен през 1993 г. във Верона с международната награда „Феличе Феличиано“.