Нова транскрипция на Първа българска симфония може да се свали безплатно в интернет

Анжела Димчева

 Пандемията от КОВИД-19 рефлектира изключително силно върху симфоничните оркестри. Може би сега е моментът българските музиканти да се насочат към изпълнение на камерни произведения или адаптирани за малък музикален ансамбъл. Нека си припомним как Лист е обикалял малки населени места, където няма как да стигне оркестър, за да изпълнява свои транскрипции на симфониите на Бетовен. В помощ на колегите си младият музиковед Калина Томова разработи нова клавирна транскрипция на Първа симфония в сол-минор от Никола Атанасов (известна още като „Първа българска симфония“).

Никола Атанасов

 

Създаването на извлечението е част от проекта „Българската симфонична музика в транскрипции: клавирно извлечение на Първа българска симфония от Никола Атанасов по случай 135 г. от рождението на композитора“, финансиран от програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“. Транскрипцията вече е достъпна за безплатно сваляне в интернет сайта IMSLP: Petrucci Music Library (най-голямата онлайн база данни за свободно споделяне на нотни материали), като това ще позволи не само на българските музиканти да се възползват от него, но и на чуждестранната публика да се запознае по-отблизо с творчеството на националната ни школа.

Целта на проекта е да се подпомогне концертният живот в страната чрез изпълнението на транскрипцията на пиано по време на камерни концерти, които са не само по-лесно осъществими в сегашната ситуация на социална дистанция, но и ще съдействат за популяризиране на българския симфоничен репертоар сред по-широка аудитория, особено в по-малки населени места, където дори в нормални условия провеждането на концерт с оркестър е трудно.

Този проект също така е възможност за стартиране на поредица от транскрипции на български симфонични произведения, които да са достъпни безплатно в интернет, спомагайки не само концертния живот, но и учебно-преподавателската дейност, улеснявайки представянето на български произведения в часовете по музика в общообразователните училища и в занятията по музикален анализ, история на музиката, дирижиране и т.н. в специализираните средни и висши учебни заведения по музика.

 

 

Калина Томова

Партитурата на новата транскрипция може да бъде свалена от следния линк:

https://imslp.org/wiki/Symphony_No._1_(Atanasov,_Nikola)