Новоприети членове на Съюза на българските писатели

На свое заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Управителният съвет на Съюза на българските писатели прие за членове на организацията следните автори:
ПОЕЗИЯ:
1. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
2. ГЪЛЪБИНА ПЕТКОВА МИТЕВА
3. НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА НЕДЯЛКОВА
4. ДЖИНА ДИМИТРОВА ДУНДОВА–ПАНЧЕВА
5. СОНЯ СТЕФАНОВА ФУРНАДЖИЕВА
6. ВАРТА БЕРБЕРЯН – ГАРАБЕДЯН
7. КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ (КИРИЛ КЕРИМ)
8. ДИМИТРИНА ТОНЧЕВА Иванова
9. ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА
10. МАРИЯ СТОЯНОВА ПАНЧОВСКА
БЕЛЕТРИСТИКА:
1. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
2. НИКОЛАЙ Кръстев ГАНЧЕВ
3. ДАРИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА:
1. ИВАЙЛО ПЕТРОВ Иванов
ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА:
1. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
2. ТАНЯ ТАНАСОВА ТОДОРОВА