Покана за участие в изложбата “Бг Прес Фото 2020”

Уважаеми колеги и приятели , Фондация “Бг Прес Фото” Ви кани за участие в годишната изложба за фотожурналистика

БГ ПРЕС ФОТО/2020

БГ ПРЕС ФОТО се провежда от 2002 година. Конкурсът си постави за цел да даде място за изява на най-добрите фоторепортери в България. Да утвърди и поощри талантите във фотожурналистиката. Да изгради честна и обективна система за журиране и оценяване на фотографския труд. Да събира за историята най-добрите фото-попадения през изтеклата година, които да бъдат част от историята на България в снимки.

За близо 20 години Бг Прес Фото устоя на сложните изпитания на времето – за осигуряване на достойни и подходящи изложбени пространства, за мобилизирането на повече участници и за набиране на средства и награден фонд. Екипът ни е от няколко човека, които на доброволни начала и с много лишения, дори с добавянето на лични средства се стараем да поддържаме, развиваме и да не прекъсваме създадената традиция.

През тези изминали двадесет години фотожурналистиката и у нас и по света скъса с аналоговите технологии, и от лентова премина в цифрова фотография. Ние сме свидетели как за няколко години от новото хилядолетие фотоекипите на всички печатни медии бяха съкратени драстично.

Нашият дълг и морал на документалисти на историята на България в снимки ни мотивира да продължим изградената традиция, защото снимките от БГ ПРЕС ФОТО са една съкровищница от визуални свидетелства за идните поколения. В нашият архив се пазят снимки на колеги, които вече не са между нас, вижда се как се променят стилистиката на снимане, кой автор в коя медия е работил, кои са най-главните моменти от нашия живот. Студенти и ученици израстнаха с Бг Прес Фото и сега те са зрели автори, с които можем да бъдем горди. От фотографите на свободна практика получихме голямо богатство на документални истории и от моменти, които ангажираните щатни фотографи нямат време, сили и средства да направят. Затова ние оставаме отворени за артистичните, талантливи и честни търсачи на документални истории и репортажи, хора от разлини професии и занимания, които се отнасят с любов, дълг и уважение към фотографията.

РЕГЛАМЕНТ НА “БГ ПРЕС ФОТО/2020”

Раздели за участие:
1. Снимки от България
2. Снимки от чужбина

Теми за участие:

1. Политическа фотография

2. Социална фотография ( “Животът около нас”, “Всекидневие”)

3. Спорт

4. Природа и екология

5. Култура, празници и традиции

6. Портрет

7. Снимки от войни, бедствия, размирици, катастрофи, пожари и др.

8. Коронавирус

Всеки участник може да изпрати за всеки от двата раздела – България и Снимки извън България и съответните теми:
до 
десет единични снимки;
до 
три репортажа (до 12-15 кадъра всеки) за всеки раздел;
до 
три документални истории или фотоесета (до 12-15 кадъра всеки) за всеки раздел ;
до 
три мултимедийни (видео) материала с времетраене макс. до 5 минути.

Кадрите трябва да заснети в периода 1 януари 2019 – 31 декември 2020 и да не са участвали в предишното издание на конкурса.

Обработване на снимките: Позволени са обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност, добавяне или премахване на части от композицията и са традиционно допустими във фотожурналистиката – отсечки,тонална корекция, изостряне, зонови затъмнения и просветляване;

Подготовка и опис на материалите за участие: Описанията на снимките и сериите се изпращат в отделен текстов файл на кирилица.

Първо се изписват раздел и тема, после имената на автора, медията,свободна практика или практикуваната от автора професия. Към текста да се уточни възраст, ако е до 23-годишна възраст, включително;

Съдържанието на текста към снимката да бъде съвсем кратко от типа описание на снимка за фото агенция.

Изпращане на материалите: Участниците изпращат материалите си като прикачени jpg – файлове или в .zip или .rar архив, прикачен към мейла или качен на файлсървър (напр. tranz.itdox.bgwetransfer.com и други). Снимките да са с големина 3-4000 точки по дългата страна на кадъра.

Не се приемат материали в RAW и TIFF формати.

Съгласие за публикуване: Изпращането на снимки за конкурса означава, че участниците дават своето съгласие материалите им да останат за архива на БПФ, да бъдат използвани в рекламни материали, прессъобщения, каталози, фото книги, свързани с конкурса и с историята на българската фотожурналистика. Името на автора се споменава заедно с творбата му.

Журито има правото да редактира сериите с цел по-доброто им експониране на изложбата.

Материалите се изпращат на мейл [email protected].
Крайният срок за приемане на снимки и материали за участие е 31 март 2021г.

В журито на БГ ПРЕС ФОТО участват български и чуждестранни фотожурналисти и фоторедактори. Журито ще бъде обявено през март.

Журирането ще се проведе от 1 до 5 април 2021г.

Награждаването на победителите, мястото на изложбата и официалната церемония за откриването ще се проведат в средата на м. Април и ще бъдат обявени допълнително.

Наградите на БГ ПРЕС ФОТО: Първо място в раздел „Снимки от България“; Първо място в раздел „Снимки от чужбина“; Първо място в категория „Видеожурналистика и мултимедийни форми“; Награда за най-добър млад фотограф; Предметни награди и грамоти.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ШАВАРШ АРТИН”- на името на големия български фотограф ШАВАРШ АРТИН (1948-2005). Наградата се връчва на автор за майсторска и вълнуваща фотография за утвърждаването на човешки добродетели като взаимопомощ, състрадание, дарителство и човеколюбие.

Успех на всички участници!

Tsvetan Tomchev

Chairman
BG Press Photo Foundation
21 Damyan Gruev str
Sofia, Bulgaria
+359 886 402 917