Guerrilla art – Партизанското изкуство

Guerrilla art – Партизанското изкуство

Партизанското изкуство е движение за улично изкуство, което за пръв път се появи във Великобритания, но оттогава се разпространи в целия свят и сега е установено в повечето страни, които вече са разработили сцени с графити. Всъщност тя дължи толкова много движението на ранните графити, в САЩ партизанското изкуство все още се нарича „пост-графити изкуство“.

 

Партизанското изкуство се различава от другите форми на изкуството по това, че няма външна граница между образа и околната среда. Докато традиционната картина може да бъде преместена от една галерия в друга, без смисълът или художествената достоверност на произведението да бъдат засегнати, уличното изкуство е екологично, повърхността, за която се прилага, е толкова основна за смисъла на парчето, колкото тази, която се прилага , Без динамиката на съвременния живот партизанското изкуство се свежда до „изкуство заради изкуствата“ и би било дефинирано от това, което е противоположно на това, което прави.

 

Производството на партизанско изкуство е фокусирано върху причината и следствието, а не върху самия материал. Целта му е да произведе ефект в съзнанието на хората, които живеят в околната среда, да се променя. Не е задължително целта да произведе смислено изкуство само по себе си.