Sofia Art Week представя: лекция на тема ”Парадоксът на отвореността”

Лекция с Благой Благоев, 17.07.19, 18:30ч.
Последвана от разговор с Гавраил Потеров
на български език

Парадоксът на отвореността (»openness«) се превръща във влиятелен съвременен идеал, който засяга почти всички сфери на обществения живот. Тенденции към отвореност се наблюдават например в политиката (»open government«), в науката (»open science«), в организациите (»open innovation«), както и в изкуството и медиите (»open content«). В лекцията си, Благой Благоев ще предложи един критичен поглед върху тези съвременни тенденции, показвайки как новите форми на отвореност вървят ръка за ръка с нови форми на затвореност.

БИО: Благой Благоев е доцент в Института по Мениджмънт и Организация на Университета Леуфана в Люнебург, Германия. Благой е абсолвент на Свободния университет Берлин, където завършва докторантура по организационни науки през 2015 г. Специализирал е в Универсиста на Илиноис, САЩ и Копенхагенското Бизнес Училище, Дания. През 2016 г. дисертацията му е отличена с престижната награда Ернст Ройтер на Freie Universität Берлин. Благой е изследвал формирането на организационни временни режими, времевата координация на работни процеси в сложни работни среди и ефектите на дигитализацията върху организационната памет. В момента Благой изследва организационната отвореност и нови форми на организиране.