Елия Иванова ни показва своята Въобразена телесност

На 2 май от 18:00, галерия “Дебют” представя изложбата Въобразена телесност на Елия Иванова.

“Въобразена телесност” е експозицията, която засяга темите за вътрешните мисли и образи, които в подсъзнанието доста често са по-ярки от самата действителнoст и всичко преминаващо покрай нас, пречупени през субективното авторово възприятие. 

“Всеки човек притежава нелогична вселена, която е иманентна и уникална, необяснима външно и обективно. Може само да се преживее в индивидуалната ѝ целокупност. Достигането на собствения наблюдател изисква научаване на нещо ново, което до този момент не е подозирано и отпускане в познатото. От другата страна на телесното откриваме кълбо от състояния, всяко от които- изключително само в себе си. Чрез осъществяване на по- дълбоко осъзнаване, можем да видим ясно нашите мисли, взаимоотношения и емоции. Такава дистанция води до осъзнаване на завършеното ни същество. Тогава, когато всички състояния и образи се слеят, достигаме въобразената телесност. “Въобразена” наричам зона, в която възприятието и ориентацията губят обичайната си сигурност, а установените критерии стават проблематични. 

Тялото не е просто биология. Състои се от множество ракурси, в които се представя екпресивно. Това е външният му израз. Тук спадат символичните значения на позицията на тялото, движения, черти и силуети. Вглеждането по-задълбочено в детайлите в определен момент води до по-дълбоко осъзнаване, че в нас присъства свидетел на всичко външно и вътрешно. Открием ли нашия наблюдател не е нужен опита да го мислим като нещо познато.”
Елия Иванова