“АУРА”: Изложба на съвременна българска скулптура в галерия “Райко Алексиев” – София

 

Галерия „Райко Алексиев“ – СБХ, ул. „Раковски“ 125

9 – 30 юли 2021

Закриване: 30 юли, 16-19 часа

В своя вече станал класически текст “Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост” Валтер Бенямин констатира, че една от съществените характеристики на модерността в сферата на изкуството е онова, което той ще нарече загуба на аурата на творбите. Тази загуба се дължи на появата на нов тип технически средства за възпроизводство на изображения – фотоапарата и кинокамерата. С тяхната поява и превръщането на фотографията и киното в изкуства се появяват творби, за които понятието оригинал вече не е приложимо, т.е възпроизводимостта е тяхна структурна възможност. Репродукциите на произведения на изкуството, фотографиите и кино-филмите постепенно са довели, според Бенямин, до загуба на аурата или авторитета на творбите на изкуството. Аурата това е невъзпроизводимото в творбата, както по отношение на нейната материалност, така и по отношение на контекста (смислов и пространствен), в който е създадена и поставена. Поставянето на творбите на изкуството в музея е първата крачка към тяхното откъсване от традицията и специфичната среда, в която са били поставени. Репродуцирането им е логично продължение на тази тенденция.

Бенямин дефинира аурата така: “уникално явяване на една далечина, колкото и близо да е тя”. В  бележка под линия, с която пояснява тази дефиниция, той добавя, че тази дефиниция “не е нищо друго освен формулирането на култовата стойност на художественото произведение в категории на пространствено-времевото възприятие. Далечината е противоположността на близкото. Същностно далечното е недостъпното. В действителност недостъпността е основно качество на култувата картина. По своята природа тя остава “далечна, колкото и близо да е”.

Целта на тази изложба е да експериментира с естетическите и смислови възможности на далечината и недостъпността при възприятието на художествените произведения. Зрителите ще бъдат поставени в ситуация различна от тази, в която сме свикнали да наблюдаваме картини и скулптури в модерността. Ще бъде отнет близкият достъп до произведенията и възможността за свободен избор на гледна точка към тях. Скулптурата ще бъде гледана по начин, по който тя е гледана в началото на своята историческа поява, в пространството на храма.

В проекта ще бъдат включени 15 автори, дебютирали на сцената на българското изкуство след 2000 г. Те ще покажат по една своя работа, разположена в цялото пространство на изложбената зала в рамките само на един ден. В този смисъл всеки ден от протичането на изложбата ще може да бъде видяна различна работа. Изложените скулптури ще бъдат наблюдавани само от разстояние, през предварително направен отвор в преградения вход към залата. Всеки автор ще има пълна свобода по отношение на материалите, големината и разположението на своята работа. Важно е обаче работата да бъде създадена с оглед на конкретното пространство.

В края на изложбата достъпът до залата ще бъде отворен и на стените в нея ще могат да се видят съвсем малки черно-бели снимки, затворени в дървени кутии на показаните в хода на изложбата произведения. Когато произведенията са в залата, зрителят ще бъде извън нея. Когато зрителят влезе в залата, произведенията ще бъдат извън нея. Само малка незабележима репродукция ще е останала от тях. Дали репродукцията всъщност, противно на твърдението на Бенямин, не създава още по-силна аура около произведението?

Автори: Валентина Шарра, Десислава Досева, Благица Здравковска, Антон Цанев, Мартиан Табаков, Никола Цветанов, Светослава Атанасова, Елена Аначкова, Петър Петров, Елина Симеонова, Яна Караманджукова, Христо Антонов, Галя Благоева, Светлин Демирев, Христина Дренска-Тита

 Координатори: Павлин Радевски, Витали Халваджиев, Петър Наков, Ивайло Аврамов

 Куратор: Кирил Василев

Програма

Работно време: вторник-събота, 12-19 часа

9 юли / петък – Валентина Шарра/ Култура на грижовност

10 юли / събота – Десислава Досева/ Моминство

11 юли / неделя

12 юли / понеделник

13 юли / вторник – Благица Здравковска/ “When you give yourself to places, they give you a self back.” (Rebecca Solnit)/ “Когато се отдадеш напълно на места, които посещаваш, те ти отвръщат със същото.” (Ребека Солнит)

14 юли / сряда – Антон Цанев/ 57/94/108

15 юли / четвъртък – Мартиан Табаков/ Звук и Форма

16 юли / петък – Никола Цветанов/ Beam

17 юли / събота – Светослава Атанасова/ Гора

18 юли / неделя

19 юли / понеделник

20 юли / вторник – Елена Аначкова/ Вътрешен антифон на роза

21 юли / сряда – Петър Петров/ Внезапно и неволно променящ се обект

22 юли / четвъртък – Елина Симеонова/ Отпечатък

23 юли / петък – Яна Караманджукова/ Коловози

24 юли / събота – Христо Антонов/ Опит

25 юли / неделя

26 юли / понеделник

27 юли / вторник – Галя Благоева/ Мълчание (по “Дивите лебеди” на Х. К. Андерсен)

28 юли / сряда – Светлин Демирев/ Аура

29 юли / четвъртък – Христина Дренска-Тита/ Хоризонт

 

30 юли / петък – експозиция от фотографии, закриване: 16-19 часа