Милена Савулева ,,Откровения” изложба живопис 12 – 31.03.2019г.

ОТКРИВАНЕ:
12.03.2019 
18:00 

ГХГ – Варна
Ул. Л. Каравелов 1

Творбите на Милена Савулева – монументални като пластика, изчистени в силуетите си до знаковост, оголват женската същност в нейния най-силен модус свързан с любовта, майчинството,
с раждането, с болката. Те се тематизират в трансформацията на образите – жена-птица, в съновидения и подсъзнателни състояния на летене, извисяване. Усещанията преобразуват телата, така както метафорите преобразуват представите за видимите неща. Образите оставят своя отпечатък в съзнанието, както от интимността на споделянето, така и като визия, в която в грос са изнесени „посегателствата“ на съдбата.Пламена Димитрова – Рачева, изкуствовед
Директор на ГХГ- Варна

“Темите в тази изложба са свързани с моя житейски път и процесите в него. Работите ми не представляват пряка илюстрация на всичко случващо се в него. По-скоро са една метафора на живота ми, поднесена посредством символиката и използвайки до голяма степен гротеската като начин на изразяване. Все пак мисля че работите ми са достатъчно ясни, четливи и разбираеми. По отношение на пастела като живописна техника смятам, че тя крие невероятни възможности за изрaзяване, което изключително много ми допада. От пестеливото изграждане на нежни цветни нюанси, които ми напомнят за акварелната техника, до пастьозното натрупване на многослойни цветни структури, което до голяма степен характеризира маслената живопис. Представям и три скулптури, които са пластична реплика на теми от работите ми в пастел. Третото измерение като реалност ми дава една допълнителна свобода на изразяване.”
Милена Савулева