Представят „Вакуум” в галерия „Райко Алексиев”

Изложба на Моника Попова

 Галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

5 – 27 февруари 2021

Вернисаж – 5 февруари, 17:00-19:00

Худ. Моника Попова

Изложбата „Вакуум“ е най-мащабният проект на Моника Попова до момента и най-категорично ще я представи в творческия й генезис.

Изложбата представя над 150 произведения: мащабни живописни платна, рисунки и керамични пластики, създадени през последните 25 години. Ще присъстват творби от различни цикли, които ще носят своя ретроспективен характер.

Моника Попова:

Изложба „ВАКУУМ“ е:

 • Свободно пространство
 • Безвъздушно затворено пространство
 • Празно пространство
 • Абсолютната празнота
 • Абсолютното нищо
 • Смърт
 • Раждане
 • Начало
 • Космос
 • То е налягане, много по- ниско от атмосферното, но

в него винаги има макар и малко количество материя

 • То е Бенбен
 • То е Утроба
 • То е Потентно
 • То само по себе си е креативно
 • То е Изкуство
 • То е Начало и Край!
 • И подобно на Нун е абсолютното нищо, но от него винаги се ражда живот!