Радко Мурзов – Живопис. Ретроспективна изложба – СБХ, ул. “Шипка” 6. Открване: 1 юли 2021

1 – 30 юли 2021

СБХ – „Шипка“ 6, етаж 2

откриване – 1 юли, четвъртък, 18:30

Худ. Радко Мурзов

 Радко Мурзов е емблематична фигура в артистичния живот на Варна. Повече от 45 години той води детска школа по изобразително изкуство с международна известност. За приноса му като художник и педагог през 2016 г. Радко Мурзов е обявен за почетен гражданин на Варна.

Радко Мурзов е роден в Карнобат. Завършва руска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Следвайки творческия си импулс, завършва с отличие и живопис в Национална художествена академия в София. Работи в областта на кавалетната живопис, рисунката, графиката и декоративно-монументалните изкуства.

От 1976 г. е член на Съюза на българските художници. Има над 30 самостоятелни изложби в България, Германия и Гърция, както и участия в колективни изложби в Германия, Франция, Алжир, Македония, Япония, Русия.

През 2019 г. в ГХГ – Варна Радко Мурзов отбелязва 80-годишнината си с изложбата „Пътят“. Той е автор на поетично-художествения сборник „Пулсации“ с редактор Недялко Йорданов. Носител е на награда „Варна” в областта на културата.

Негови работи притежават националната галерия и галерии в страната, както и колекционери от много страни по света. Живее и работи във Варна.

***

„Изкуството на Радко Мурзов е сложно и богато като спектър. Живописните му творби са в различни жанрове на кавалетното изкуство – портрет, фигурална композиция с историко-героична и трудова тематика, със сцени от ежедневието, с асоциативни композиции с поетично-метафоричен характер, натюрморти, пейзажи и пр. Те са изпълнени с различни техники на живописта – с маслени бои, акрил, с използване на пластични грундове и класически похвати на живописното изграждане, велатури, напластявания и пр. Голям дял в творчеството му имат рисунките с въглен, молив, цветни пастели, акварел и графиките в комбинирани техники на печат – офсет и дигитални медии.

Творбите на Радко Мурзов в своята многопластовост ни откриват човешки осмислени измерения на реалността. Те са ония приказни островчета на разум и притворена в багри красота, на които заставаме, за да можем да се ориентираме в проблемите и в динамиката на житейското си битие.“

Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед