Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания настоява за публично извинение заради Калиакра

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките настоява за публично извинение, след срещата на 4 август в Каварна.

В свое становище, институтът твърди, че на срещата  екипът на проекта е очаквал и се е подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите са били посрещнати от агресивно настроени хора и станали обект на вандалски прояви, които изложили на риск сигурността и живота им.

В призивите на протестиращите са били смесени две теми, уточняват от института. Това са обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност е било тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона „Комплекс Калиакра“, което всъщност предизвиква напрежението и объркването на представителите на местни общности.

От Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания заявяват, че българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакванията им, обаче, са държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност.