Историческите музеи в крак с времето

На 26 февруари в клуб “Перото”  се проведе дискусия на тема ,,Отвъд съкровищата: съвременно  управление на културното наследство” . В нея взеха участие директори на музеи, експерти и археолози като проф.  Иван Кабаков-преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”,  зам. кметът на София доц. д-р  Тодор Чобанов, д-р Христина Цонева – директор на РИМ Благоевград, Мадлен Янева – пиар на Национален политехнически музей, Елена Драгостинова- директор на музей “Борис Христов”, д-р Венета Ханджийска.

Предмет на обсъждане беше въпросът  за това как се представя културното наследство с помощта на различни виртуални техники и практики. Също така мениджмънт на различните исторически музеи и взаимодействието им с учебни заведения под формата на образователни програми.
Участниците в дискусията представиха  своите изпитани практики за популяризиране и усъвършенстване на домовете за културно наследство. Съобщиха се данни от проведени анкети и отличия на регионалните музеи.

Доц. д-р Чобанов с радост заяви, че община София е изпълнила повече от 60% от целите, които си е поставила във връзка с това София да играе все по-голяма роля като културно-просветен център.

Всички участници бяха единодушни, че аудиторията към която трябва да насочват своите усилия е детската. Ето защо ръководните фигури на музеите разчитат много на играта като познавателен елемент на образованието, на ученето чрез преживяване. И прилагат тази концепция много успешно както с малки, така и с големи.

Г-жа Мадлен Янева разказа за проведения фотомаратон с Уикипедия в Национален политехнически музей.
Това събитие позволило качване на информация и снимки на експонати  в мрежата.
,,Децата разбраха, че могат да се забавляват не само в моловете, ами и в музеите”, добави още тя по отношение на друго събитие, проведено в един от софийските молове. Там политехническия музей също взима участие и доказва, че е способен да ангажира детското внимание.

РИМ Благоевград бе представен от своя директор д-р Христина Цонева. Тя изброи редица събития, в които РИМ Благоевград показва, че е в крак с времето. Най-ярък пример е провеждането на първата интерактивна експозиция по история и археология за деца. Също така изграждането на образователен кът в отделите за природа и археология, които представят по когнитивен и забавен начин  праисторията и природата.

Д-р Венета Ханджийска, директорът на РИМ София  заяви, че тя и екипът ѝ се стараят да сторят така, че музеят да не е просто институция, в която се ходи на пръсти и само се разглежда, а да е истински културен център.  Това е причината институцията да започне създаването на универсален визуален език –  серия от пиктограми, т.е. знаци в единен стил, благодарение на които посетителят се ориентира бързо и безпроблемно из музея.

Мариела Петкова