Изложба живопис- ”Дамянов и Дамянов”

Днес от 18 часа, в художествен музей Георги Велчев – филиал на ГХГ Варна ще се открие изложба на Бисер Дамянов и Веселин Дамянов 

 

Съвместната изложба на Веселин Дамянов и Бисер Дамянов в екпозиционно
пространство „Ателие Георги Велчев” представя тридесет живописни произведения и
рисунки в жанровете на абстрактната и фигуралната композиция, рисувани през
последните две години. Изложбата се ситуира в полето на модернизма и кореспондира
с различни образци на модерното изкуство.
Бисер Дамянов е художник на поетичната реалност. Фигуративността е основен
пластичен принцип в неговото изкуството, без да изхожда от академичния реализъм.
Преодолявайки принципите на времето и пространството в художествената условност,
авторът конструира композиции с гледна точка „от птичи поглед”, триъгълни и
сферични композиции с наклонени повърхности по образците на Марк Шагал.
Персонажите летят над градове и улици, над хълмове и градини. Вълшебните къщи в
картините на Бисер Дамянов изумително напомнят на празника във Витебск от 1918 г.,
когато руско-френският художник боядисва фасадите на сградите в родния си град в
оранжев и розов цвят, и ги украсява със сини триъгълници, като израз на
революционния модернизъм. Живописта на Бисер Дамянов е визуален образ на
приказни сюжети, в които щастливите летящи влюбени, свирещите на флейта,
разговарящите и усмихващите се хора са метафори на доброто, красивото и надеждата
в човешкия свят.
Веселин Дамянов работи в художествените техники на акварела и рисунката с
темперни бои. Неговите композиции в стилистиката на абстрактния експресионизъм
съчетават ярка цветност и строг подход към формата. Дисциплинираните преходи
между сините и червените, червените и жълтите полета създават витражно внушение,
постигнато от съотнасянето на светлата цветна лекота на акварела с плътността на
линиите и фигурите. Това издава едно просторно поетично въображение, характерно за
пластичния език на автора, в който „цветът е култура”. С това Веселин Дамянов прави
препратка към емблематичната мисъл на Паул Клее „Цветът и аз сме едно. Аз съм
художник”. Художествената техника на акварела предоставя свобода на художника с
лекота да структурира симетрични уравновесени композиции, основани на вертикални
и хоризонтали структури, линии и равнини, усвоени в модерното изкуство от
фолклорната космогония и стилистика. Изобразителните възможности на акварела са
демонстрирани в соченото за началото на абстракционизма художествено
произведение „Абстрактен акварел” на Василий Кандински, датиран 1910 г. Освен
чисто абстрактните композиции, в изкуството на Веселин Дамянов, се открива
усвояване на образите на „родното” през традициите на модернизма. Християнски
храмове и символи, кръстове и куполи, дървета и животни са предадени линеарно,
само с контур като силуети и са изведени до знаци.

Доротея Павлова – културолог, уредник