Ангел Симеонов: Да бъде светлина!

 

Да бъде светлина!

Божествен взор небето озари,

прогледна с пролетни лъчи.

Запяха птици – ангели добри.

Възкръсналият Син се възвиси –

с Отца и със Светия дух в един.

Да бъде светлина – Амин!

 

Венецът трънен засия,

разцъфна във безброй цветя

с усмивката на пролетта –

мечти в очите на деца –

Божествен дар от Бог един,

да бъде вечно в нас – Амин!

 

Пр.:      А истината – тя е свята.

Тя грее вечно над Земята

и в очите на децата,

и в душите, и в сърцата,

за да бъде Бог един –

и Отец и Дух, и Син – Амин!

 

Истината е искрата –

тя от Кръста свети в мрака

и разпалва светлината

във душите и сърцата!

Ангел Симеонов