Видео разходка из изложбата на Иван Костов

 

Скулпторът Иван Костов представя изложбата „ГРАДЕЖИ И ОТРАЖЕНИЯ ОТ ДВЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ”

(Скулптурни упражнения с керамика, метали и стъкло).

В Музей-галерия „Анел” ще имате уникалната възможност да присъствате на вернисажа на тази нетрадиционна експозиция. В съответствие с противоепидемичните изисквания събитието ще продължи от 17,30 ч. до 20,30 ч. на 11 януари (понеделник) 2021 г..

Изложбата ще бъде на разположение на ценителите до 24 януари 2021 г.

Проектът се осъществява с подкрепата на НФ „Култура” на Министерство на културата – програма „Творчески инициативи” – 2020.

Адрес: София, бул. „Тодор Александров” 14