В Деня на народните будители – УниБИТ издаде традиционния алманах на българщината „За буквите“

По случай Деня на народните будители излезе от печат брой 66 на луксозното издание „За буквите – О писменехь“. През годините Кирило-Методиевският вестник се утвърди като единственото по рода си научно-публицистично илюстровано издание, съдържащо статии по задълбочени изследователски въпроси и актуални теми, свързани с културния и обществен живот в страната и чужбина. Различен от другите издания на пазара – „За буквите…“ не съдържа традиционните ежедневни новини, свързани с битието на българина, а отразява духовния живот на българския народ и неговия образователен, научен, културен и просветен напредък.

Водещата тема в броя е образованието и образователните политики през различните етапи от развитието на българския народ. Сред основните акценти в броя са историите на видни личности, културни и просветни деятели, които чрез делата и интелекта си са пробуждали в смутни времена българския народ – по примера на видния учител, книжовник и просветител Арсени Костенцев, и неговата лична борба за освобождение чрез просвета и всеотдайна служба на българската кауза. За Павел Теодорович – скромния възрожденски ратник на българската национална просвета, за „Бащата на политическата карикатура“ – Александър Божинов и други.

Направен е прочит на значими събития от миналото, върху които се е градила духовността на българския народ, каквито са делата на Иван Батаклиев – основоположника на българската геополитическа наука в България.

В броя могат да бъдат прочетени материали за един от най-важните елементи от старобългарската култура – азбуката, която и в съвременното общество на цифровизиране и електронни технологии не престава да има значение за нашето самоопределяне и за културната ни идентификация. Любителите на тези теми ще останат доволни от материала на Димитър Недков, който отправя реторичния въпрос към младите, а и не само към тях, свързан с паметта и знанията „Ако някой ден дисплеите загаснат?“. Читателите ще открият и други интересни материали в броя, посветени на темите за университетите, библиотеките, читалищата, за българските творци зад граница, които днес са част от новите будители, както и за новите обществени предизвикателства пред oбществото на знанието и хуманизма на XXI век.

Основното предназначение на университетския алманах „За буквите – О писменехь“, издаван от Университета по библиотекознание и информационни технологии, е да отразява и популяризира българщината у нас и по света, и да съхранява чрез печатното слово културата, традициите и ценностите на българския народ.