В Украйна издадоха култовата книга “Пет приказки” на Валери Петров

През декември 2021 г. издателство „Теза” (гр. Винница, Украйна) издаде добре познатата на българските читатели книга на класика Валери Петров „Пет приказки”, която многократно е преиздавана у нас, а отделните приказки са поставяни на театрална сцена.

 

Проектът е подкрепен по програма „Преводи-2020” на Национален фонд „Култура” и е  реализиран от най-талантливия поет и преводач на Украйна Виктор Мелник. Автор на илюстрациите и корицата е Надия Кушнир, която през 2017 г. беше включена в списъка с най-добрите детски илюстратори на независима Украйна според уебсайта „Букмоль”.

Виктор Мелник

Напомняме, че досега Виктор Мелник е превел 11 книги на български автори и е осигурил издаването им със собствени средства или по програма „Преводи” на НФК. Сред преведените автори са: Любомир Левчев, Ивайло Балабанов, Боян Ангелов, Захари Иванов, Рада Добриянова, Хайри Хамдан, Анжела Димчева (2 книги), Бойка Драгомирецкая (2 книги) и множество отделни творби и книги на чешки, полски и хърватски автори. Виктор Мелник е автор на 21 собствени книги. Той е член на Националния съюз на писателите в Украйна и негов първи заместник-председател (2016-2018).

 

Ето каква е мотивацията на издателството да избере творчеството на Валери Петров:

„Валери Нисимов Петров е виден български общественик, класик на българската литература от ХХ и XXI век, автор на редица произведения в поезия и проза, включително и на детски книги, които се изучават в училище. В Украйна обаче творчеството на Валери Петров засега е почти неизвестно. Само четири негови стихотворения са публикувани в авторитетната двутомна „Антология на българската поезия”, редактирана от Дмитрий Белоус. По-късно се появява и друга неголяма подборка от негови стихове, преведени на украински от Олег Король. С това се изчерпват усилията за запознаването на украинския читател с произведенията на Валери Петров.

Изборът на книгата „Пет приказки“ се основава на високите ѝ художествени качества, отличното познаване на детската психика от страна на автора, както и на факта, че в епохата на глобализация и дехуманизиране в резултат на информационните технологии в нея се отстояват непреходни морални ценности.

Важно е също така, че книгата е насочена към най-младия читател на възраст 7-10 години: впечатленията и внушенията, получени в тази възраст, се помнят за цял живот, те формират бъдещата ценностна система на възрастния. Затова запознаването с книгата, с живота на българските връстници от ранна възраст ще формира у децата приятелско отношение към България, към нейния народ и към българската култура.”