Годишна литературна дискусия на Съюза на българските писатели – 13 май, 10 ч.

Уважаеми колеги писатели, участници в Националния литературен конкурс за Годишните литературни награди на СБП, уведомяваме ви, че на 13 май 2022 г. от 10 до 16 ч. ще се проведе обсъждането на получените книги за конкурса във всички жанрове.

Заповядайте в Българския културен център, ул. „Веслец“ 13. На разположение ще е и в. „Словото днес“, в който са публикувани докладите на 6-тимата докладчици.