За създателя на електронната музика в България

Нов български университет издаде книга, посветена на бранда на електронната музика в България – Симо Лазаров. Автор на книгата е д-р Росица Бечева, която от години работи заедно с известния музикант в Нов български университет и е част от екипа, който организира фестивала „Вселената на компютърната музика“.

Съдържанието на книгата обхваща творческия път на Симо Лазаров. На първо място се представя неговото формиране – студийна, популяризаторска, фестивална, педагогическа и композиторска дейност. Представени са редица откъси от интервюта на Симо Лазаров от времето, в което той създава първото българско Студио за електронна музика на Българското национално радио. Първият електронен сигнал, направен по синтетичен път в студиото е този на предаването „Раннобудно петленце“ на БНР. Но чрез апаратурата за синтезиране на звук – казва Симо Лазаров – могат да се правят различни фантастични ефекти, различни космически и приказни ефекти.“

Във втората глава на книгата се представят авторовите концепции на Симо Лазаров и тяхната еволюция през годините. Д-р Росица Бечева залага на няколко основни акцента в творчеството на Симо Лазаров – идеята за темброво пространство – термин въведен от самия композитор, идеята за синтез на изкуствата и идеята за синтез на езиково-семантичните пластове. Представен е задълбочен музикален анализ на произведенията на Симо Лазаров, сред които: „Синти миниатюри“, „Необикновен ритъм“, „НЛО“, „Денят“, „Каручката“, „A Momentary Dialogues for Instruments and Computer 1990“, „Космическа трилогия“, синти импресията „Годишни времена“ и др. Според авторката композиционният метод на Симо Лазаров включва изследванията и експериментите с електронния звук, третиране на електронния звук като пространствено явление, обръща се внимание на формообразуващите функции на пространството.

В третата глава „Концептуалният модел за спектакъл на Симо Лазаров. Аудиовизуалните ,мултимедийните, мегаспектаклите“ са представени авторските спектакли на композитора, открояващи се с мащабност и безпредел, включващи огромен брой изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли. Представени са особеностите на дигиталния пърформанс, интегрирането на елементи от електрониката и компютърните технологии, инкорпорирането на мултимедия в пърформанса и неконвенциалните форми на представяне. Това е и най-мащабната част в книгата, в която всяка една творба на Симо Лазаров е подложена на специализирана интерпретация. По повод спектакъла „Настъплението на киборгите“ самият композитор казва следното: „Старая се чрез електронни звуци да предам частица от хармонията, която свързва съзнанието ни с вечния Космос. Предлагам ви и този път да се опитаме с помощта на музиката да преодолеем силите на гравитацията и да се пренесем в приказните орбити.“

Четвъртата глава „Партитурата в музиката на Симо Лазаров“ представя звуково базираната композиция в музиката на Симо Лазаров и видовете партитурни записи.

Петата глава „Повече от 40 години електронна музика в България“ като една от напълно новаторските дейности на Симо Лазаров е представен и форум-фестивалът „Вселената на компютърната музика“, който се организира повече от 16 години.

Книгата разполага с две приложения, първото представя новостите в електронната музика, както и сведения за възможностите на лазерната арфа и иновационните електронни MIDI инструменти, създадени от екипа Синти Аудио Визио Бенд, а второто приложение съдържа пълен списък с произведенията на композитора и изпълнител на електронна музика – Симо Лазаров.

Росица Бечева. В света на електронната музика на Симо Лазаров. Нов български университет. София, 2018. Цена: 18 лв. 472 стр.

Представянето на книгата ще бъде на 12 април 2018 г. в Център за книгата на Нов български университет от 14:30 часа. По време на представянето книгата ще се продава с 10% отстъпка.

Веселина Василева