Значим пробив на Здравка Евтимова в Китай

Анжела Димчева

 Нашата видна писателка Здравка Евтимова – президент на Българския П.Е.Н.-център, завоюва солидни позиции сред академичните среди в Китай, осъществявайки през 2015, 2017 и 2018 г. писателски резиденции и поредица от лекции по творческо писане в китайски университети. В своя брой за юли/август 2020 г. китайското списание „Образование” излиза с фотография на Здравка Евтимова на предната си корица, като в броя е включена лекция по творческо писане на писателката, както и два нейни разказа.

Списание „Образование” е одобрено от Министерството на образованието в Китай и се разпространява на територията на цялата страна. Тематиката му е фокусирана върху иновативните методи за предоставяне на висококачествено образование. Припомняме, че през 2019 г. сборникът на Здравка Евтимова „Пернишки разкази” беше публикуван от китайското издателство Ningbo Publishing. Това е втора книга на Здравка Евтимова – през 2015 г. в Шанхай беше публикуван нейният роман „Четвъртък”, издателство „Литература и изкуство”.

Лекциите си в в китайски университети видната ни писателка изнася на английски език. Те са посветени на съвременната българска литература, на историята и културата на нашата страна. Към нея има отправени сериозни предложения за постоянна работа в Китай като лектор по творческо писане. Здравка все още не е дала категоричен отговор дали ще приеме офертата.

Изданието на сборника „Пернишки разкази” на китайски език