Издателство “Библиотека България” обявява IV Национален литературен конкурс “Вие пишете, ние четем”, 2022

Издателство “Библиотека България”

обявява IV Национален литературен конкурс “Вие пишете, ние четем”, 2022

Л Ю Б О В Т А  Н Е  Е  М Е Т А Ф О Р А“, поезия

1 септември – 1 декември 2022

Конкурсът е с национален статут, анонимен и се провежда за четвърта година. Участниците трябва да са пълнолетни граждани. Авторите участват с максимум три поетични текста във формат word. Задължително условие е изпратените текстове да не са издавани досега. За неиздадено произведение се приема това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори.

Творбите за конкурса „Вие пишете, ние четем” се изпращат в електронен вид, в два файла – един файл само с текстовете (неподписан) и един файл – с текстовете, с име, фамилия, адрес и телефон за обратна връзка, на адрес:
[email protected]

Срок за изпращане: 01.09.2022–01.12.2022 г.

ЖУРИ:

1. Камелия Кондова, председател

2. Димитър Гачев, член

3. Ива Спиридонова, член

4. Симеон Аспарухов, координатор на конкурса

НАГРАДИ

Първа награда – плакет, грамота и издаване на стихосбирка през 2023 г.
Втора награда – плакет, грамота и 300 лв.
Трета награда – плакет, грамота и 200 лв.

На 25 януари2023  г. в София, на традиционната официална церемония и рожден ден на издателството ще бъдат обявени имената на победителите.

Повече информация можете да откриете тук:

IV Национален литературен конкурс “Вие пишете, ние четем”, 2022 – Библиотека България (biblioteka-bulgaria.bg)

Очакваме вашите текстове и ви желаем вдъхновение!

Библиотека България
www.biblioteka-bulgaria.bg
+359 89 915 7346, +359 88 666 9648