“На прощаване” – документален филм за Христо Ботев

Днес, на 6 януари 2021 г., когато отбелязваме 173 години от рождението на Христо Ботев, вижте  филма на сценариста Атанас Д. Янев “На прощаване”, достъпен в YouTube.
Режисьор и продуцент – Борислав Марков (Bulgaria in motion pictures).
Филмът е документален разказ, в който акцентът пада върху Ботевото творчество, при това – не само на поезията на автора, но и на неговата публицистика; документалното наследство на великия българин; известния ни за него фактологичен материал. Специално внимание се обръща на връзката между минало, настояще и бъдеще, както и на народопсихологически елементи и утвърдени в българското национално самосъзнание образи, топоси, теми, проблеми и мотиви, което прави филма съвременен и актуален, и премахва риска от това да се превърне в един традиционен архаичен исторически разказ. Ще видите репортаж от кораба-музей “Радецки”, изпълнения на Ботеви стихове, мнения на историци и литературоведи.
Във филма проф. Валери Стефанов казва: “Русия и Румъния са два етапа, които ни показват развитието на един непокорен човек… Ботев днес се чете в един много по-широк контекст… Той е една сложна и трагична фигура, човек, който е вътре в страстите и страданията и който преживява изключително силно околната действителност. Ботевата поезия е израз на една непоносимост към заобикалящия свят в различните му измерения – и в политическото състояние, и в социлните несправедливости, и в плана на един по-широк морал – къде е правдата, къде е истината ни пита тази поезия. Тя е израз на неистовия 19 век, който вярва, че световната революция, напредъкът на човечеството наистина ще го отведат в едни по-добри пространства. Сега, от дистанцията на времето, ние знаем, че една част от тези надежди са се оказали не толкова успешни, но така или иначе ние не можем да не оценим драматизма на този живот и на тази поезия…”.