НИНА КОВАЧЕВА – От възвишеното до нелепото

онлайн изложба

Героите в рисунките на Нина Ковачева от 2020 г. са привидно невинни – деца, комиксови любимци, познати типажи от фантастични филми, всички заети с обикновени занимания и игри. Рисунките обаче са изпълнени с глобална тревога. Драматизмът и емоциите далеч надхвърлят малкия размер на листа – 29 x 39 cм. Героите са инструмент за изразяване на дълбоки чувства и вълнения. Детската невинност е призмата, през която страховете на днешния ден стават още по-очевидни.

Ето какво пише Димитър Камбуров за Нина Ковачева: „В по-новите си творби тя играе главно с детското, било чрез заснемането на композиции от детски играчки, било чрез директните изображения на деца и подрастващи. Разбира се, детското не е оставено само на себе си и е провокирано, било през библейски сюжети, било през съчетаването му с части от мъртви животни, било чрез съполагането му с огнестрелни оръжия. Играчките, често счупени, изкормени или иначе обезобразени, децата, оръжията и мъртвите животни създават тази привидно детска смешно-страшна приказка. Ала дотук с невинността: оръжието редом до плоско и прелъстително усмихнатите детски изображения стои рекламно десемантизирано. Безличната, дистопична липса на агресия в чистата употреба по предназначение на оръжието, което присъства повече с красотата на потенциалната си ефикасност, отколкото с избора на цел или с резултата, създава кроткия хорър-ефект на тези изображения.“