Поклон пред паметта на Апостола на свободата!

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

В историята Левски е един от от нас.

Но кой от нас усеща

горда близост с него?

Сред тази надпревара за пари и власт

той някак отстрани замислено ни гледа…

Защо така живеем? Накъде вървим?

Защо на егоизма

прислугва Свободата?

И в днешно време Левски е недостижим –

не можем да достигнем

безкористта му свята.

Не е възможен Левски в друга някоя страна.

А в днешната България

дали е той възможен?

Да имаме водач към обща добрина,

да виждаме борец  за правда,

главата си заложил?

Май отговорът скрит е под  тежкия венец…

И днес е нужен Левски

на отечеството мило…

Велико родолюбие го прави наш светец.

И негов ореол е

клупът на бесило.

2019 г.

Семейството на Ленски при откриването на паметника на Апостола