„ПУШКИНИАНА” и „ЧЕХОВИАНА” в Столичната библиотека. Покана за дистанционно събитие на УниБИТ

Под логото ВЕЧНАТА ERUDITICA Университетът по библиотекознание и информационни технологии организира

ПРЕМИЕРА НА НОВИТЕ Е-БИБЛИОТЕКИ НА УНИВЕРСИТЕТА

Посвещава се на светлата памет на проф. Велчо Велчев (16.06.1907 – 2.05.1991)

28 юни 2021 г., 18:00 ч., Руски център на Столична библиотека (пл. „Славейков” № 4)
С УЧАСТИЕТО НА:
Доц. д-р ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ – Поет, литературен критик, литературовед, преводач на поезия от руски, испански, немски и френски език;
Д-р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ – писател, литературен критик, историограф, морфолог на информационния код на изящната словесност;
СТУДЕНТИТЕ–ДИПЛОМАНТИ ЛЮБОВ ЙОВИНСКА, ПАМЕЛА ДЕЛЕВА, АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
ДИСТАНЦИОННО
Под председателството на
Проф. д.н. ИРЕНА ПЕТЕВА – РЕКТОР НА УНИБИТ и проф. д.ик.н. СТОЯН ДЕНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРИ ООН
Представяните нови е-библиотеки на Студентското научно общество при Университета надграждат неговите 16 е-библиотеки, удостоени с премиера в музей-галерия „Анел” (8.04.2021), и 4-те е-библиотеки на вуза, презентирани на ХVІІ Студентска научна виртуална конференция и изложба на УниБИТ с международно участие (21.05.2021), които се наблюдават от техния първи титулен рецензент проф. д.н. ИВАН ГАРВАНОВ – ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И АКРЕДИТАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА.
В създаването на е-библиотеките на УниБИТ взимат участие най-изтъкнатите съвременни учени на България, както и консултанти на Университета от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция. Тези модерни информационни ресурси са плод на трансформациите на класическите правила за енциклопедичните издания: универсалност на познанието, плурализъм в гледищата, историографичност на сводовете. Изданията стъпват на повече от 700 класификации на библиографското знание, битуващи в над 5 000 документа и са на три езика: български, английски, руски. Базисната информация в продукцията е на 22 езика (английски, арабски, български, гръцки, датски, латински, испански, италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словенски, турски, украински, фарси, френски, чешки, шведски, японски). В тези ресурси на УниБИТ, както и в универсалния и специализиран научен печат – и у нас, и в чужбина, – е впечатляващо авторството на 1474 студенти на Университета и студенти от други университети от страната и чужбина. Тези студенти са направили 3353 научни публикации. В чест на студентите и техните преподаватели и редактори е премиерата на УниБИТ.
КУРАТОР НА ПРЕМИЕРАТА – проф. д.п.н. АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТА, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРИ ООН.