Респект към човеците с главно Ч

Тази двойка от Бразилия засади около 2 милиона дървета за 20 години.
Към този момент тук са се върнали 172 вида птици, 33 бозайници, 15 земноводни и 15 влечуги. Освен това са възстановени повече от 293 вида растения.

Себастиао Салгадо, става много известен фотограф, снимайки гладни, мизерстващи, умиращи мъже, жени, деца в Африка и отразява събития от горещи точки по целия свят. Показва на света ужас, отчаяние, агония и смърт чрез фотографиите си. Става известен, богат. С фотографиите си вълнува, и помага на страдащите. Но заснетите образите се запечатват в съзнанието му, не му дават мира, и той се пита, накъде да продължи?  Така завръщайки се в родното си място, решава да гради, да възстанивява и създава, и започва да засажда дървета.да променя изцяло средата, флората, фауната, в тази западнала част от Бразилия. Това е огромен проект, който се осъществява с помощта на много хора. Ето това вече е градивно изкуство, с което Салгадо изразява себе си и помага на Планетата!!