Секторът на изкуствата е внесъл 763.6 милиарда долара за американската икономика

Секторът на изкуствата и културата е допринесъл за американската икономика с над 763,6 млрд. долара през 2015 г. – повече от секторите на селското стопанство и транспорта, според данни на правителството на САЩ, публикувано от Бюрото за икономически анализи (BEA) и Националния фонд за Изкуства (NEA).

Изкуствата генерират 4,2% от общия БВП на САЩ, като през 2015 г. в сектора работят 4,9 милиона американци, което е последната година, за която има данни. Колективно, заетите в сектора са спечелили над 370 млрд. долара, според констатациите.

Секторът се е увеличил средно с 2,6% годишно между 2012 г. и 2015 г., което е увеличение с 2,4% ръст на икономиката като цяло, според доклада. Между 2014 г. и 2015 г. секторът нараства с 4,9%, след като се приспособи към инфлацията.

Данните потвърждават, че изкуството играе значима роля в нашето ежедневие, включително чрез работните места, продуктите, които купуваме, и опита, който споделяме“, казва председателят на NEA Джейн Чу в изявление, цитирана от Artsy.

Анализът на икономическото въздействие възниква, тъй като NEA е изправена пред сериозни съкращения от предложения бюджет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

За защитниците на индустрията, констатациите подчертават ключовата роля на изкуствата в американската икономика. “Изследванията на САЩ  ясно показват, че ако се интересувате от работните места, от икономиката и от инфраструктурата, трябва да се грижите за изкуствата”, казва Робърт Линч, изпълнителен директор и президент на “Американци за изкуствата” в изявление. “Стратегическото инвестиране в нашите изкуства и културни организации не е нещо допълнително, а е път към просперитета”, смята той.

 

Как се разпределя пазарът

Докладът “ясно показва, че културният сектор е жизненоважен и е бил такъв винаги“, казва Том Финкелпеар, комисар по въпросите на културното дело в Ню Йорк (DCLA). “Икономическото въздействие на културата е основен елемент от аргумента в подкрепа на финансирането на изкуствата, заедно с ползите, които то носи на хората и на нашите общности”, отбелязва той. Креативният сектор в Ню Йорк заема 295 755 души – което представлява 7% от всички работни места в града, през 2013 г., според доклада “Creative New York” на Центъра за градско бъдеще.

Но най-голямото икономическо въздействие в цялата страна идва от обичайните заподозрени: киното, което генерира 127 милиарда долара икономическа активност; следвано от индустрията  с картини, които възлизат на 99 милиарда долара; и не-дигитално публикуване с икономическа активност от 77 милиарда долара. “Търговията на дребно, свързана с изкуството”, която включва всичко, от художествени галерии до магазини за книги, генерира 51 милиона долара през 2015 г. Но търговията на дребно, свързана с изкуството, наема 767 000 души, което е най-висока заетост в сектора на изкуствата и културата.

Независими художници, писатели и изпълнители колективно добавят 22 милиарда щатски долара към американската икономика през 2015 г., което е средно 2,8% средногодишен ръст между 2012 и 2015 г. Индустрията заема 144 000 души през 2015 г. Музеите генерират 5,3 милиарда долара икономическа активност средно увеличение от 0,8%.

About simmona

qsdvbgnjm,

View all posts by simmona →