УНИБИТ: XVІІІ Студентска научна конференция и изложба с международно участие „ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ” – 20 май 2022 г., 10:00 ч.

УНИВЕРСИТЕТ  ПО  БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

СТУДЕНТСКО  НАУЧНО  ОБЩЕСТВО

Научноизследователски център за стимулиране на студентската академична активност

 ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТ И    

 Под знака на 300-годишнината от рождението на Св. о. Паисий Хилендарски

XVІІІ  СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ  И  ИЗЛОЖБА С  МЕЖДУНАРОДНО  УЧАСТИЕ „ИНФОРМАЦИЯ – ЕТИКА – МИЛОСЪРДИЕ”

INFORMATION ETHICS CARITAS

Под Председателството на
проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ

(девиз: „Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния – с все същите граници и все същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме.”

„We choose our next world through what we learn in this one.

Learn nothing, and the next world is the same as this one, all the same limitations and lead weights to overcome.”)

20 май 2022 г., 10:00 ч.

Салон

Посвещава се на:

24 май – национален празник на българската просвета и култура

и на славянската писменост

Академична епифания

„ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН”

 (HOMO SCRIBENS – ПИШЕЩИЯТ ЧОВЕК)

СЕКЦИИ:

  1. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ, КНИГОЗНАНИЕ
  2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

III. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Заявки за участие – по формуляр – се намират  в Библиотечно-информационния център (БИЦ) на УниБИТ и се приемат до 11 април 2022 г.  и в БИЦ, и в 25 кабинет (Студентско научно общество), по е-пощата до 24.00 ч. на 11.04.2022 – на ръководителя на Студентското научно общество при УниБИТ

проф. д.п.н. Александра Куманова

<[email protected]>

Линк за дистанционно присъединяване към форума:

<https://meet.google.com/uiq-cdpn-xge>

УниБИТ-1 – „Цариградско шосе” N 119 – Салон

www.unibit.bg

www.sno.unibit.bg

[email protected]