Eмил Георгиев – Председател на ПК Екогласност

Непримирим радетел за опазване на природата в България. Роден на 14 Юни 1951 година.

Роден е в село Кутовообщина Видин. Завършва Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив. Специализира по изпитванията и сертификацията (в Австрия и Великобритания), както и по защитата на правата на потребителите (във Великобритания). Има 2 специализации в областта на местното самоуправление в САЩ. Владее говоримо румънски и английски език.

Работи като инженер-технолог в тютюневите комбинати във Видин и Хасково и в системата на стандартизацията и сертификацията на продукцията като ръководител на Националия изпитателен център по тютюн и цигари и като директор на Центъра по метрология и стандартизация в Хасково.

Георгиев е 4 мандата общински съветник в община Хасково, като 1 мандат е председател на общинския съвет. Той е сред основателите на партия Политически клуб „Екогласност“. Избран е за председател на партията през 2006 г. Член на националната ръководство на Федерацията на потребителите в България.

Дългогодишен състезател и съдия по футбол. Бил е председател на регионалната съдийска колегия по футбол в Хасково.

Семеен, с 2 деца.