”Глината – вълнуваща материя” – Изложба на Ивана Енева

В своята самостоятелна изложба с мото ,,Глината – вълнуваща материя“ , проф. Ивана Енева представя резултата от дългогодишните си творчески търсения, в областта на най-иновативните съвременни керамични техники: ,,Пейпърклей“, ,,Инкрустации на цветни маси“, ,,Съвременна терасигилата“ и др.

Откриване – 14.01.2020 (вторник), 18:00 часа

галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1

Основната концепция, която авторката развива в своите творби е търсенето на нова модерна образност, основана на изключителните интегрални свойства на глината да се свързва с други материи: стъкло, метал, хартия в нови трайни пластични и естетически характеристики. Творбите й са създадени в широк диапазон от използвани материали и технологични програми. Образите в представените обемни и стенни пластики и керамично-стъклени мозайки притежават съвременна звучност на емоционално преживян и съзнателно търсен български национален подтекст.

Повече за Ивана Енева на https://nha.bg/bg/stranica/ivana-ivanova-eneva-profesor