Над 60 студенти и докторанти от Пловдив ще участват в „Кариера за нова ERA”

Инициативата е част от Кариерни дни, които се провеждат паралелно в Испания, Франция,
Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и запознават младите хора с
възможностите за професионална реализация и кариерно развитие на магистри и докторанти.
Над 60 студенти и докторанти от почти всички пловдивски университети са се регистрирали за участие в инициативата „Кариера за нова ERA”, която ще се проведе утре, 24 октомври, в Дома на учените в Пловдив на ул. „Митрополит Паисий“ №6. Това обявиха пловдивските контактни лица на европейската мрежа EURAXESS. Участието в кариерния ден е безплатно, но изискваше онлайн регистрация на сайта на инициативата: https://eracareerday.euraxess.bg.

Присъствие са потвърдили възпитаници на ПУ „Паисий Хилендарски“, АМТИИ, МУ – Пловдив,
Аграрния университет, Университета по хранителни технологии и ТУ – София, Филиал – Пловдив.
Регистрирали са се и ръководители на центровете за кариерно развитие във висшите училища,
както и ученици. Очакваме на място да се регистрират поне още толкова участници, смятат
организаторите.

Тази година събитието се провежда паралелно в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия. В България организатор на събитията е Координационният център на EURAXESS към СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с координатори в Пловдив, Стара Загора, Русе и Варна. Дните се провеждат под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство с Кариерния център към Стопанския факултет на СУ, Британския съвет, Нов български университет, Фондация „Институт за технологии и развитие“, Русенската търговско- индустриална камара, Българската асоциация за управление на хора, Pensoft Publishers и СиБанк.


В рамките на „Кариера за нова ERA” студенти – магистри и докторанти, ще имат възможност да се
срещнат с водещи компании и агенции от сферата на човешките ресурси, да се запознаят с европейската мрежа EURAXESS и безплатно да посетят полезни обучителни семинари, за което организаторите ще им издадат удостоверение за участие (Certificate of Attendance), уточниха координаторите.

През целия кариерен ден в Дома на учените в Пловдив ще бъдат отворени информационните щандове на EURAXESS Портал и на фирмите и агенциите за човешки ресурси. Порталът на EURAXESS е вход към професионална реализация в бизнеса и в академичните институции в повече от 40 държави в и извън Европа. Той дава информация за актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии, обясниха организаторите.

Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107 В рамките на информационния ден ще се проведат шест обучителни семинара. От тях младите хора ще научат какви са разликите между лично и организационно лидерство и как да инвестират в своето професионално развитие за кариерен успех. Предвидени са лекции за тенденциите за развитие на проспериращ бизнес в 21-ви век, за възможностите на междусекторната мобилност и дейностите „Мария Склодовска-Кюри” и специфичните изисквания за изготвяне на CV в различните държави. Има и семинар, посветен на въпросите, които най-силно вълнуват младите хора и в частност младите учени: как да
разграничават значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие; как да увеличат
въздействието и приноса на работата си; кои са уменията, необходими днес за осъществяване на
въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции.

Ще бъде представена и гледната точка на присъстващите в кариерния ден компании,  азположени в Пловдив: Център по растителна системна биология и биотехнология, създаден по проект на рамкова програма Хоризонт 2020, Bulwork – първата компания за подбор на ИТ специалисти в България , Агенция за превод и легализация в Пловдив Олтранс, Астарта-М – Център за езиково обучение и преводи, Галерия „Анастас“, създадена по идея на пловдивския художник Анастас Константинов, и още фирми в областта на туризма и др.
Останалите български градове, в които ще се проведе „Кариера за нова ERA“ са София, Стара Загора, Варна и Русе.

Програма на „Кариера за нова ERA” за Пловдив

24 октомври 2017 г.

ДОМ НА УЧЕНИТЕ, УЛ. „МИТРОПОЛИТ ПАИСИЙ“ № 6, СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

10:00 – 11:00 ОТКРИВАНЕ
Лидер? Кой? Аз?
Антон Младенов, Евдемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Евдемония Сълушънс
Представяне на присъстващите фирми
11:00 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 12:00 Да инвестираш в своето професионално развитие за кариерен успех.
Гледната точка на присъстващите фирми: Център по растителна системна биология и биотехнология,
Галерия „Анастас“, фирми от секторите ИКТ, аутсорсинг, туризъм, преводачески агенции, школи по
езици и др.
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:00 Успешният бизнес днес
Антон Младенов, Евдемония Сълушънс
Стелиана Кемчева, Евдемония Сълушънс
14:00 – 15:00 Научно кафене
Модератори:
Антоанета Матеева, НКЛ „Мария Склодовска-Кюри“
доц. Атанас Костадинов, ТУ – София, филиал Пловдив
проф. д-р Галина Яхубян, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
15:00 – 15:30 Кафе пауза

3

Проект „Bulgarian Days of Career Development and Mobility of Researchers“ е финансиран по програма на Европейски съюз за
научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, договор № 741107

15:30 – 16:30 Успешното CV
Дорина Кабакчиева, УНСС
16:30 – 17:30 Кариера в 21 век
Антон Младенов, Евдемония Сълушънс