Нападнаха медицинска сестра в Пловдивската болница “Свети Георги”

Медицинска сестра от Детското спешно отделение в УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив е била нападната.

От болницата съобщават, че жената е станала обект на неоправдана жестокост след оказано абсолютно
адекватно лечение на малко дете под 2 години.

Служителите и ръководството на болницата изпратиха отворено писмо до медиите, в което настояват за уважение към самата болнична институция и към хората, които ежедневно се трудят в полето на медицината.

ПРОТЕСТНА НОТА

От служителите и ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив,
срещу насилието над медици
Ние, служителите и ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, остро
осъждаме проявите на насилие над медици. Тези случаи напоследък нарастват
лавинообразно, поредният потърпевш е медицинска сестра от Детското спешно
отделение на болницата.
Категорично не толерираме агресията, особено срещу хора, които отдават
времето и опита си, за да спасяват нашето бъдеще – децата. В настоящия
случай става дума за неоправдана жестокост след оказано абсолютно
адекватно лечение на малко дете под 2 години. Подробностите не са много по-
различни от тези при повечето случаи на агресия над медици.
Няма как с лека ръка да се подминат обаче други едни детайли: ежемесечно
близо 2000 деца получават необходимата им медицинска помощ в Детското
спешно отделение на УМБАЛ „Свети Георги“. Средно по 350 души преминават
през всички спешни звена на лечебното заведение. Тези цифри не са просто
статистика – зад тях се крият спасени животи, щастливи семейства, а също и
много усилия, време и професионален опит, приложен в точния момент.

УМБАЛ „Свети Георги“ е най-голямата болница в страната и с ключово
значение за Южен Централен район, който по последни данни от 2016 г.
наброява 1,436 млн. души. При нас се извършва лечение по почти всички
медицински специалности и в над 95% от клиничните пътеки на НЗОК. Тук
пристигат най-тежките медицински случаи в региона. Наясно сме, че
пациентите и техните роднини много често са в състояние на стрес, притеснени
за развоя на заболяването. Ако си поверил здравето си и това на близките си в
ръцете на лекарите и останалия медицински персонал, значи си приел, че те
могат да се справят или да положат всички усилия в дадения случай. Ако не си
съгласен, не е нужно да прибягваш до юмручно правосъдие – все пак то е най-
примитивното – да не кажем праисторическо – средство за невербална
комуникация. Издава безсилие, неумение да се впишеш в обществото и
неговите порядки.
Като образовани и квалифицирани лекари и медицински специалисти, ние
настояваме за уважение към самата болнична институция и към хората, които
ежедневно се трудят в полето на медицината. За съжаление, след подобни
прояви на насилие, броят на работещите в центровете за спешна медицинска
помощ и в спешните отделения намалява драстично. Никой не може
пълноценно да се бори за спасяването на чужд живот, докато неговият е
застрашен.
По данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
над 10 хил. сестри и акушерки са напуснали страната, а около 15 хил. са

сменили професията си заради ниско заплащане, неуважение към личността и
професията им и други съвсем немаловажни причини. За работещите в
Детското спешно отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ не дежурството, на което
са имали малко пациенти, е спокойно, а това, в което не са имали конфликти с
придружителите на малките пациенти. Екипът на отделението дотолкова е
свикнал с ежедневните обиди от страна родители и придружители, че приема
за опасна единствено ситуация с физически агресивно поведение. Защо тези
хора трябва да се примиряват с подобно неуважително отношение и със
задължителните уточнения „малко им е, трябва повече да ги бият“?!
Докога усещането за безнаказаност ще определя дневния ред в много
професии, сред които на първо място е медицинската? Докога тези, които ни
нападат на работните ни места, ще се изживяват като „герои на деня“,
окуражавани от себеподобните си „герои“ в социалните мрежи и във всички
коментарни форми на интернет медиите?
Благодарим за подкрепата на Българския лекарски съюз и Българската
асоциация на професионалистите по здравни грижи. Надяваме се с тяхна
помощ, с помощта на МЗ, както и на колеги от лечебни заведения от цялата
страна да предизвикаме национален дебат, който да доведе до необходимата
промяна в нагласите в обществото.
Нека задържим в България лекарите и медицинските сестри!

От името на всички работещи в УМБАЛ „Свети Георги“:

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР