Тази вечер One night stand gallery ще представи ”Охолен Живот”

Откриване: 23. 04. 2019 в София, One night stand от 20:00 ч

Охолен живот е изложба на Тихомир Стоянов, която ще представи 400 фотографии, които илюстрират моменти от живота в България между края на 60-те и началото на 90-те. Празненствата, ежедневието, ваканциите и екскурзиите, раждането и смъртта, първият частен бизнес, парите, културата, любовта и още много истории за непознати хора са основният материал на автора.

Историята, която Тихомир Стоянов разказва в тази изложба се отнася до така наречения в днешно време „висок жизнен стандарт”. Заглавието цитира едноименното парче на Милена Славова от 1991 г. и заедно с образите коментира как се е разбирала думата „охолство” по различно време за период от около 30 години. Във фотографиите моментите понякога са специални, друг път са случайно хванати секунди, но това което формира най-добре картината на носталгията по миналото и очакванията за бъдещето са отразените настроения от живота.

Кадрите са част от архива Imaginary Archive на Тихомир Стоянов. Той е може би единственият у нас, ориентиран към „намерена фотография” – жанр в съвременното изкуство, използващ случайно открити или специално търсени, често любителски снимки, като материал за съставяне на нов художествен наратив. Сходството с реди-мейд, изискващо преди всичко мисловна авторска намеса обяснява сложността на метода, при който актът на създаване се изразява в методично издирване, архивиране, селекция и аранжиране на създадени от други хора артефакти. В този случай има и възможност снимките да попаднат в други колекции и архиви, като директно бъдат свалени от стената още по време на откриването.

„Охолен живот” е втората от поредица изложби с фотографии в най-малкия стандартен формат, които могат да бъдат купени веднага. Това реферира към правилото събитията в One Night Stand да продължават само една вечер и означава, че още в момента на откриването фрагменти от аранжираната изложба може бъдат свалени, което променя видът й през цялото време.