На 3-ти Април 1879 год. София е обявена за столица

3 АПРИЛ: 141 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА СОФИЯ ЗА СТОЛИЦА

София е обявена за столица на България на 3 април 1879 година по инициатива на Марин Дринов от Учредителното събрание на Княжество България. За отбелязването на празника в Столична община е сформиран инициативен комитет. През 1979 г. тържествено е отбелязана 100-годишнината от обявяването на София за столица. Гербът на София е утвърден през 1900 година. Елементите на герба са избрани от Иван Мърквичка и Вацлав Доброруски, а самият герб е изработен от Хараламби Тачев. Девизът на София „Расте, но не старее” е изписан на лента от Хараламби Тачев в 1911 година и пак той през 1928 добавя двете лаврови клонки към герба. Избирането на София за столица на Княжество България предопределя превръщането на града в център на държавната образователна и културна политика. Специално внимание се обръща на средните училища, издръжката, на които се поема изцяло от държавата. През 1879 г. е отворена Първа мъжка класическа гимназия. В нея са записани 111 ученици от цялата етническа територия на българите, 24 са от Македония, 6 от Пиротско. До 1909 г. са отворени Втора и Трета мъжка гимназии, Първа, Втора и Трета девически гимназии. През 1888 година в София е открито Софийското висше училище, което по-късно се превръща в Софийския университет. Заради увеличения брой на кандидатите за студенти през 1903 г. се въвежда конкурс за разпределение на стипендиите и помощите. Празникът на София е църковният празник “Св. мъченици София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов”.